برچسب: مهارت

روش یادگیری و قانون 5 ساعت

 روش یادگیری و قانون 5 ساعت چیست؟ گفته می شود که قانون 5 ساعت توسط بنجامین فرانکلین ایجاد شده است، بنابراین، به عنوان یک مفهوم، مدت زیادی است که وجود...
 
ادامه مطلب