برچسب: داوطلبان

دلایل افت ساعت مطالعه

در زمان کنکور خیلی از داوطلبان مدت زمان ساعات مطالعه اشون کاهش پیدا میکند. یکی از افت هایی که داوطلبان کنکور با آن مواجه میشوند می توان به افت ساعت...
 
ادامه مطلب