برچسب: جلسات سازمانی

جشن بزرگ آتیه

در جشن بزرگ پایان سال موسسه آموزشی آتیه که جمعی از دانش آموزان آتیه همراه با خانواده و کارکنان و کارمندان گرد هم آمده بودند تا این روز بزرگ را...
 
ادامه مطلب