برچسب: تست

آزمون هات خراب میشه؟

می خوایی بدونی چرا آزمون ها را خراب میکنی ؟ بریم تا بهت بگم . اول: اینکه تست های زمان دار قبل از آزمون نمیزنید. دوم : هر سوالی را...
 
ادامه مطلب