دسته: اخبار شعبه صائب دختر

جلسه هماهنگی و آموزش نیروها

در جلسه هماهنگی و آموزش نیروها که با حضور جناب آقای مهندس ناغونی مشاور محترم تیم بزرگ آکادمی آتیه در شعبه پانسیون مطالعاتی دخترانه صائب و (پانسیون مطالعاتی پسرانه صائب)...
 
ادامه مطلب