20 نکته در افزایش مطالعه ای مفید

312 بازدید
  1. برای افزایش مطالعه ای مفید از برنامه ای ثابت و منظم استفاده کنید. ساعات مطالعه هفتگی تان را مشخص کنید. سهم هر درس را تعیین کنید و به آن پایبند باشید.

2. طرز صحیح نشستن پشت میز مطالعه

سعی کنید همیشه پشت میز کارتان درس بخوانید. از لم دادن، خوابیدن روی تخت و دراز کشیدن به هنگام مطالعه جداً اجتناب کنید. زیرا این کار شما را سست می کند و در هنگام اثر بخشی مطالعه تمرکزتان را کم کند، حالت خواب آلودگی و رخوت و خستگی تان را زیاد خواهد کرد و حواس پرتی تان را افزایش خواهد داد.

3. اصل یادگیری با فاصله

اصل یادگیری با فاصله را فراموش نکنید. هر ۴۵ یا ۵۰ دقیقه، ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به خودتان استراحت دهید. این کار باعث افزایش راندمان مطالعاتی شما خواهد شد و تمرکزتان را زیاد خواهد کرد. سرعت یادگیری را افزایش داده و میزان مطالب به حافظه سپرده شده را زیاد خواهد کرد.

4. افزایش سرعت مطالعه

برای اینکه مطالعه مفید داشته باشید قبل از خواندن هر فصل یا درس برای خودتان دقیقا مشخص کنید که این حجم از مطلب را در چند دقیقه یا ساعت می خواهید به پایان برسانید. این کار سرعت مطالعه شما را افزایش خواهد داد.

5. مطالعه به هنگام خستگی

به هنگام خستگی، گرسنگی و خواب آلودگی از مطالعه کردن جداً اجتناب کنید. زیرا این شرایط اصلا برای مطالعه مفید و مؤثر نیست، بنابراین در ایام امتحانات هنگامی که از خواب و استراحت تان کم می کنید تا بیشتر بخوانید میزا مطالعه مفید شما سپر نزولی می پیماید و نتیجه بدست آمده هر چند ممکن است شما را راضی کند اما کاملا سطحی و گذرا بوده و به سرعت به فراموشی منتهی می شود.

مطالعه به هنگام خستگی
مطالعه به هنگام خستگی

نکته: وقتی احساس می کنید که خسته یا خواب آلوده هستید، خود را مجبور به مطالعه نکنید. از مطالعه دست بکشید و برای مدتی استراحت کنید. در این هنگام به و مطالعه مطالب ساده تر، مطالب غیر درسی و هر کار با چیز دیگر که باعث رفع خستگی تان می شود بپردازید. در حالت خستگی و خواب آلودگی، از مطالعه کردن، چیزی جز اتلاف وقت عایدتان نمی شود.

6. روش خواندن هر درس

برای خواندن هر درس، هر فصل با هر بخش از کتاب، حتما آن را به قسمت های کوچکتری تقسیم کنید. زمان در نظر گرفته شده برای هر قسمت را مشخص کنید و آن را عمیق و دقیق فرا گیرید. یادتان باشد که هر چقدر فصل ها یا درس ها به بخش های کوچکتری تقسیم شوند و عمیق تر یاد گرفته شوند دیرتر فراموش می شوند.

7. روش خواندن کتاب های درسی

بخش عمده ای از کتاب های درسی توضیح مفاهيم درسی است. یا مثال: با کاربردهای مفهوم هستند مطالعه ای مفید و مؤثر تلقی می شود که توام با تشخیص و تفکیک ذهنی این بخش ها از یکدیگر باشد. بنابراین به هنگام مطالعه کردن، تعاریف، مفاهیم، کاربردها توضیحات یا مثال ها را در ذهن تان تفکیک کنید.

8. نقطه مشخص برای مطالعه

همیشه سعی کنید در  اتاق خودتان  یا در یک نقطه مشخص از منزل به انجام تکالیف و یا مرور و مطالعه کردن بپردازید. این مکان بهتر است از نور کافی، درجه حرارت مناسب (نه گرم نه سرد) به دور از عوامل مزاحم و مخل مثل سر و صدا یا آمد و شد باشد. بنابراین از نشستن در اتاق پذیرایی یا نشیمن و در برابر تلویزیون و … خودداری کنید تا نسبت به مطالعه شرطی شده و تمرکزتان افزایش یابد.

9. برای داشتن حافظه ای بهتر

برای داشتن حافظه ای بهتر و یادگیری مؤثر تر به داشتن خواب کافی توجه داشته باشید. خواب کافی لازمه یادگیری و عملکرد خوب مغزی است

10. زمان صحیح برای مطالعه

بهترین زمان برای افزایش زمان مطالعه مفید خود را شناسایی کنید. پاسخی برای پرسش هایی مثل این پرسش ها را در خودتان کشف کنید. بهترین زمان مطالعه شما چه موقعی است؟ در چه اصول و نکات کلیدی مطالعه، یادگیری و برنامه ریزی درسی زمانی مطالب حفظ کردنی را بهتر حفظ می کنید؟ در چه زمانی مطالب حل کردنی را با دقت و سرعت بیشتری حل می کنید؟ چه زمانی برای مرور کردن در س هایتان مناسب است؟ و در چه ساعاتی چه دروسی را بهتر یاد می گیرید؟ و … آنچه را بدست آوردید آگاهانه بکار بگیرید.

11.مطالعه هدفمند

به هنگام مطالعه کردن به فعالیت های همراه با آن نیز توجه داشته باشید. موقع مطالعه، سوال یا سوال هایی برای خودتان داشته باشید و برای به دست آوردن پاسخ آن ها مطالعه ای هدفمند تدارک ببینید. مطالب مورد مطالعه را به مطالبی که قبلا یاد گرفته اید ربط بدهید. آنچه را می خوانید مورد ارزشیابی قرار بدهید و به استنباطی از آنچه خوانده اید دست بزنید. این فعالیت ها خواندنتان را مفید و مؤثر خواهد کرد.

12. 5 قاعده طلایی برای مطالعه اثر بخش

فراموش نکنید که برای خوب خواندن به ۵ قاعدة طلایی زیر باید دست یابید

اول : اینکه سرعت کافی داشته باشید.

دوم: اینکه این سرعت با دقت همراه باشد.

سوم: اینکه مطالب خوانده شده را بفهمید و به نوعی درک و تجلیل از آن برسید.

چهارم: اینکه مطالب مطالعه شده در ذهن مان حفظ شود.

وپنجم: اینکه مطالبی که به حافظه سپرده شده به سرعت و دقت قابل بازیابی باشد.

5 قاعده طلایی برای مطالعه اثر بخش
5 قاعده طلایی برای مطالعه اثر بخش

13. سازماندهی و دسته بندی در مطالعه

مطالبی که مورد مطالعه واقع می شود را سازماندهی و دسته بندی کنید. این کار فوق العاده در به یادگیری شما کمک می می کند.

14. استواری در آموخته هایتان

برای موفقیت هر چه بیشتر و بهتر سعی کنید مطالبی را که می خوانید رها نکنید بلکه حداقل ۲ برابر وقتی را که صرف خواندن مطلبی می کنید صرف تفکر و اندیشیدن در مورد آن کنید. این کار باعث تثبیت آموخته هایتان می شود. برای این کار از وقت های مرده خودتان می توانید استفاده کنید. مثلا وقتی را که در راه آمد و شد به مدرسه صرف می کند.

15. مرور کردن مطالب

مرور کردن، یکی از اصول طلایی برای افزایش مطالعه مفید در خواندن دروس است آنچه را یاد گرفته اید در فواصل مختلف و براساس اصول، مورد مرور قرار دهید. مرور کردن باعث می شود که افزایش مطالعه شما موثر شود و راندمان تحصیلی تان افزایش یابد.

16. نگرش مثبت

نگرش مثبت یکی دیگر از کلیدهای اصلی مطالعه ای مفید و اثر بخش است نگاه شان را نسبت به یادگیری دروس مختلف مثبت کنید. سعی کنید جنبه های مثبتی در آنها پیدا کنید. جاذبه های درسی را جستجو کنید. این کار باعث یادگیری بهتر خواهد شد و برعکس داشتن نگرش منفی همواره مانع لذت بردن از یادگیری شده و نتیجه خوبی ندارد.

17. تمرین کردن

برای افزایش مطالعه مفید سعی کنید و تمرین کنید که هر درس را فقط یک بار بخوانید و دقیقا آن را فرا بگیرید. این کار باعث می شود که ذهن شما شرطی شده و با بکارگیری همه توانمندی هایش نتیجه قابل قبولی ارائه کند. اما اگر ذهن تان را عادت بدهید که هر درس را ۵ یا ۶ بار بخواند تا یاد بگیرد ناخود آگاهانه سطح توانمندی ذهن خود را پایین می آورید و از و هدف اصلی تان فاصله می گیرد .

18. هنر خوب خواندن

این اصل را بخاطر بسپارید زیاد خواندن هنر نیست، خوب خواندن هنر است.

19. تیپ صحیح مطالعاتی

تیپ مطالعاتی خود را تشخیص دهید. آیا گفتار خوان هستید؟ یا لب خوان؟ چشم خوان هستید، یا ذهن خوان؟ سعی کنید تیپ مطالعاتی خود را مبدل به ذهن خوان کنید به عبارت دیگر به جای اینکه فقط با چشم یا لب بخوانید با ذهنتان به صورت فعالانه درگیر با مطلب یا مطالب درسی شوید.

20.استعداد و پشتگار

استعداد و پشتکار دو روی سکه موفقیت هستند. داشتن استعداد بدون پشتکار نتیجه فوق العاده ای را به بار نمی آورد. بنابراین اگر کم می خوانید اما همواره نمره خوبی می گیرید بدانید که بخش عمده ای از استعدادتان در معرض مخاطره است.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://atiyeh.academy/?p=3125
برچسب ها:
اشتراک گذاری:
مینا آزادمنش
مینا آزادمنش هستم، تحصیل کرده در رشته گرافیک، چند سالی هست که علاوه بر طراحی به حوزه وبسایت و مستری علاقمند شدم و شروع به فعالیت در این زمینه را کردم. در حال حاضر مسئولیت و سرپرستی بخش تولید محتوا و سایت آکادمی آموزشی آتیه را بر عهده دارم امیدوارم بتوانم مطالب جامع و کاربردی برای شما در سایت آکادمی آتیه قرار بدم

نظرات

0 نظر در مورد 20 نکته در افزایش مطالعه ای مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.